Perhekeskus Marakatin vertaisryhmiä

Lisätiedot ryhmistä ja ryhmien kokoontumisajat käyvät ilmi Marakatin kuukausiohjelmasta.

  • Arjen Arkkitehdit
  • Isä - lapsi -kahvila
  • Tanssitan Vauvaa
  • Tuike - avoin perhekahvila yhden vanhemman perheille
  • Vauvakahvila
  • Vauvaviittomaklubi
  • Äitien Virtapiiri

Perhekeskus Marakatti

 

Vertaisryhmä


Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä,
jotka keskustelevat ja toimivat yhdessä. Vertaisryhmän toiminta
perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan
kunnioitukseen. Vertaisryhmässä saat uusia oivalluksia ja ystäviä!

Vertaisryhmässä ohjaajana voi toimia ammattilainen tai koulutettu
vapaaehtoinen.