Työnohjauspalvelut


Perhetalo Heidekenillä on tarjolla työnohjaus- ja prosessi-
konsultaatiopalveluita lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä
vapaaehtoisten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille.