Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
 

Lastensuojelujärjestöjen tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on
ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä, jota toteutetaan
ehkäisevänä työnä ja lastensuojelun tukitoimena varhaisen
tuen näkökulmasta. Toiminta perustuu yhteisiin laatukriteereihin,
ja siinä noudatetaan Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt
ry:n vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita.