Talon palvelut


Perhetalo Heidekenillä toimivat yhdistykset tarjoavat lapsille, nuorille
ja lapsiperheille monenlaisia palveluja. Järjestöt tuntevat omat kohde-
ryhmänsä hyvin, ja näin myös palvelujen sisältö vastaa asiakkaiden
tarpeita. Palvelujen käyttäjiltä saatavan jatkuvan palautteen avulla järjestöt
myös jatkuvasti kehittävät omaa palvelutarjontaansa.

Monissa järjestöjen toimintamuodoissa korostuu vertaisuus ja arjen ilojen
ja surujen jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Osassa taas palvelu on ammattihenkilöiden antamaa terapiatyötä ja
ammattiapua. Monet näistä palveluista ovat sellaisia, jotka hyvin soveltuvat
myös kuntien tarjoamien palvelujen rinnalle ja tukevat niitä.

Tutustu palveluihimme!