Tavoitteet

 

 • Perhetalo Heidekeniä kehitetään järjestöjen vapaaehtois-
  työn keskuksena, joka kokoaa yhteen lasten, nuorten ja
  lapsiperheiden parissa vapaaehtoistyötä tekevät.
  Vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä hyvän koulutuksen ja
  ammatillisen ohjauksen sekä innostuneen ja motivoituneen
  ryhmän tuen.
   
 • Perhetalo Heidekeniä kehitetään järjestöjen ehkäisevän
  lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena, jossa
  tavoitteena on koota yhteen järjestöjen osaaminen ja
  asiantuntemus. Yhteinen tavoitteellinen kehittämistyö lisää
  toiminnan vaikuttavuutta ja tekee järjestöjen ehkäisevästä
  työstä näkyvää.